#elNanWorld

Joguines no sexistes

És sabut per tothom que el joc és un dels elements més importants en el desenvolupament dels infants. Tot jugant els nens aprenen, desenvolupen les seves capacitats, milloren la seva motricitat, la capacitat espaial, desenvolupen la imaginació i creativitat, estimulen i aguditzen els sentits, etc. Però a través del joc, també els nens també es formen i adquireixen els valors i els comportaments socials i culturals de la comunitat on viuen. Aquest és un element del joc que no podem oblidar.

Malhauradament avui dia moltes de les joguines que avui dia trobem al mercat, continuen apostant per marcar molt notòriament la diferència de genere, permetent i perpetuant estereotips sobre els rols que han de tenir els sexes. Des del Nan Casteller pensem que no hem de condicionar els infants a jugar en uns determinats jocs pel fet d’haver nascut nen o nena.

És per aquest motiu que les nostres joguines i tota la comunicació, promocions i campanyes que creem al seu voltant, estan dissenyades tenint molt en compte la igualtat de gènere i la no discriminació. Les nostres joguines doncs no són sexistes i fomenten el respecte cap a les diferències però des de la igualtat.

Tal com s’expressa des de l’Institut Català de les dones en la seva darrera campanya de sensibilització per trencar estereotips en el jocs i les joguines #trenquemestereotips:

Jugant, tots hem de poder desenvolupar la tendresa, la valentia, la sensibilitat, la iniciativa o la fortalesa.”

Llegir més